|Artikel| |Bibliotek| |Forelasning| |Kommentar| |Nyhet| |Rapport| |Seminarium|

March 16, 2006

Artikel:Redovisning Nicklas Lundblad

Nedan en artikelredovisning för Nicklas Lundblad för SISU-projektet

2006

Lundblad, N (2006) Noise Tactics in the Copyright Wars, Int. J. IT & Law (forthcoming)

2005

Lundblad, N (2005) "Legal Analysis of XML-based Information Standards" in Magnusson Sjöberg, C (ed) Legal Management of Information Systems: Incorporating Law in E-solutions (Lund 2005)

Lundblad, N (2005) "E-procurement" (chapter in IT-law for IT-professionals)


Papers & reports 2004

Lundblad, N (2004) "Sökmotorernas juridik" Föredrag vid Ingenjörsvetenskapsakademin

Lundblad, N (2004) "Säkerheten, Rätten och e-handeln" (forth-coming in Nordisk Årsbok i Rättsinformatik)

Lundblad, N (2004) "Privacy in a Noise Society" in Wahlgren, P (ed) IT-Law Scandinavian Studies of Law vol 47(Stockholm 2004)

Lundblad, N (2004) "Privacy in a Noise Society" WHOLES 2004


Papers & reports 2003

Lundblad, N (2003) "The next generation trusted third party - experiences from the Swedish ChamberSign project" accepted at e-Challenges 2003, October 2003, Bologna

Lundblad, N (2003) "Noise Wars" accepted at BILETA 2003 14-15 april London

Lundblad, N (2003) and Magnusson-Sjöberg, Cecilia “Making money on information standards” to appear in proceedings from XML Europe 2003


Upplagd av nicklas at 09:55 PM | Kommentera! (0)

Rapport:Stig Berild: Tjänstearkitekturer

Syftet med denna rapport är i första hand att skärskåda begreppet
Verksamhetskomponent, dess betydelse och dess användning i en
tjänsteorienterad arkitektur. Diskussionen förs utifrån ett fiktivt
praktikfall. Resonemanget förs utifrån författarens högst bristfälliga
kunskaper inom tjänsteorienterade metodansatser parad med en intensiv vilja
att förstå mer.

Läs rapporten här.

Upplagd av nicklas at 09:51 PM | Kommentera! (0)

Rapport:Stig Berild: Verksamhetstjänster

Syftet med denna diskussionsrapport är att föra fram olika infallsvinklar
på så kallade verksamhetsnära tjänster. Begreppet eller snarare termen
tycks betyda högst olika saker bland dem som är intresserade av området
tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Vilket möjligtvis kan anses vara
spännande och utvecklande inom ett område som ännu inte stabiliserats, men
som likafullt innebär ett problem för dem som till vardags har till uppgift
att för den egna organisationens räkning etablera en tjänstearkitektur.

Läs rapporten här!

Upplagd av nicklas at 09:50 PM | Kommentera! (0)

Kommentar:Årsredovisning Gustaf Johnssén

En sammanställning av artiklar inom SISU-projektet fram till dags dato.

"Time, space, and documents - Principles for e-government regulation", i Proceedings of HICSS 39, Hawaii International Conference on System Sciences 2006

Artikeln analyserar olika sätt att reglera tidpunkten när ett elektroniskt meddelande ska anses vara inkommet till en myndighet. Utgångspunkten för analysen är två olika perspektiv på regleringen: dokument- och processperspektiv.

"e-Government and the Archives of the Future", i Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, IOS Press, 2005, s. 390-396

Artikeln belyser principiella frågor kring långtidslagring av elektroniskt signerade dokument. Utgångspunkten för analysen är två olika perspektiv på reglering av långtidslagring: dokument- och processperspektiv.

"E-Government Regulation - Practical and theoretical perspectives", i Cecilia Magnusson Sjöberg (red.) Legal Management of Information Systems - Incorporating law in e-solutions, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 261-289

Kapitlet analyserar centrala problemområden inom rättslig reglering av e-government (tillgång till allmänna handlingar, elektroniska signaturer och integritet) och föreslår en analytisk ansats, som strävar att klarlägga underliggande antaganden om organisation och arbetssätt.

"e-Government and Privacy Regulation - The Need to Rethink Basic Principles and Concepts", BILETA (British & Irish Law, Education and Technology Association) 20th annual conference 2005

Artikeln analyserar olika försök att reglera integritet i elektronisk förvaltning och visar att ett processperspektiv saknas i regleringen.

"Accountability and Responsibility in e-Government", First Scandinavian Workshop on e-Government, Örebro 23-24 Februari 2004

Texten diskuterar en möjlig forskningsansats för att närma sig centrala frågor rörande reglering av e-förvaltning. Tankarna har endast delvis vidareförts i övrigt arbete i projektet.

"Medborgarmötet i nätverksförvaltningen: Ansvar och ansvarsfördelning", i Viveca Still (red.) Media Innovationer Produktivitet - Rättssäkerheten och teknologin i omvandling (Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003), Jure, Stockholm 2004, s. 147-159

Artikeln belyser rättsliga ansvarsproblem i anslutning till myndighetsgemensamma e-tjänster.

"Openness and Workplace Privacy in e-government: A New Concept of Responsibility and Accountability in the Public Sector", BILETA (British & Irish Law, Education and Technology Association) 19th annual conference 2004

Artikeln analyserar elektroniska spår som offentliga handlingar och deras rättsliga implikationer, framför allt vad avser tjänstemannens och myndighetens ansvar för beslut.

"IT in Government: Challenges to Positivist Legal Theory", BILETA (British & Irish Law, Education and Technology Association) 18th annual conference 2003

Artikeln inventerar olika typer av information och dokument i förvaltningen. Dessas rättsliga status diskuteras, i synnerhet sådana dokument som finns i en elektronisk miljö, men saknas i en traditionell pappersmiljö, t.ex. olika typer av tekniska standarder. Texten utgör en allmän grund för projektet i övrigt.

"E-government and Administrative Law in Sweden", Proceedings of the Kuwait Conference on Electronic Government 2003

Artikeln diskuterar grundläggande rättsliga frågor med bäring på e-förvaltning. Framför allt diskuteras behovet av att kombinera traditionell rättslig styrning med andra styrformer.

Upplagd av nicklas at 09:48 PM | Kommentera! (0)

March 13, 2006

Rapport:2006 Semantic Technology Conference

En kortare reserapport från konferensen "2006 Semantic Technology Conference", en konferens i anslutning till den trend som brukar gå under beteckningen "the semantic web" men med en mer handfast inriktning.

Download file

Upplagd av stig at 09:46 PM | Kommentera! (0)

February 24, 2006

Rapport:Bringing mobile phone applications to a new level – Usage Examples

This report presents a number of examples of possible applications using the architecture discussed in “Bringing mobile phone applications to a new level – An overview”. The purpose is just to give a flavor of what is possible – not a complete coverage in any sense. It is anticipated that user creativity will generate a whole sea of new applications as well as variations of existing ones further on.

Download file

Upplagd av stig at 02:04 PM | Kommentera! (0)

Rapport:Bringing mobile phone applications to a new level - Overview

This report presents and argues for a new type of service/application to be used by a wide spectrum of technologies from the smallest mobile phone to the most advanced server. This type of service opens up a whole new application arena. To some extent it represents a fully new architecture. The report “Bringing mobile phone applications to a new level – Usage examples” introduces some examples of possible applications using the architecture.

Download file

Upplagd av stig at 02:01 PM | Kommentera! (0)

August 19, 2005

Rapport:Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö

Rapporten innehåller de mest intressanta kapitlen ur det projektförslag ”Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö – SME-Ask” som inlämnades till Vinnovas utlysning ”Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster (GRO)” hösten 2004. Vinnova fick in 127 projektförslag. 15 av dessa valdes ut för vidare utvärdering. SME-Ask var ett av dessa. Av de 15 valdes i en andra utvärderingsomgång slutligen de 5 projektförslag som skulle få anslag. SME-Ask fanns tyvärr inte med bland de 5. Dock är det initiativtagarnas fulla övertygelse om att orsaken snarare låg i vissa oklarheter kring genomförande än i den presenterade projektidén. Projektidén har därför bedömts värd att presentera för en bredare krets. Kanske kan den inspirera någon till vidareutveckling?

Huvudsakliga initiativtagare till projektförslaget var Cecilia Katzeff, Interactive Institute och Stig Berild, Santa Anna IT Research Institute. Bland aktivt medverkande kan även nämnas Nicklas Lundblad, Stockholms e-Handelskammare och Eriks Sneiders, Askology.


Download file

Upplagd av stig at 11:33 AM | Kommentera! (0)

June 17, 2005

Rapport:The First Semantic Technology Conference

Konferensen hölls i San Francisco i mars 2005. Det var den första i en planerad årlig begivenhet med inriktning på vad som händer inom den trend som allmänt går under beteckningen "den semantiska webben". Denna konferens skiljde sig dock från övriga inom området genom att vara mer tillämpad, marknadsinriktad och teknikorienterad. Dessutom med mer betoning på "semantik" är på "webb".

Download file

Upplagd av stig at 08:51 AM | Kommentera! (0)
E-society är ett samlingsnamn för ett antal SISU-finansierade forskningsinsatser som bedrivs inom St Anna IT Research Institute. Aktiva inom e-society är flera forskare. Du kan få veta mer genom att kontakta:

Stig Berild e-post: stig@skriver.nu
Stigs CV
Nicklas Lundblad e-post: nicklas@skriver.nu
mobiltelefon: +46 70 638 60 60

Ett projekt med


Sök


Arkiv
March 2006
February 2006
August 2005
June 2005
May 2005
February 2005
December 2004
October 2004
September 2004
August 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
Nytt material
Redovisning Nicklas Lundblad
Stig Berild: Tjänstearkitekturer
Stig Berild: Verksamhetstjänster
Årsredovisning Gustaf Johnssén
2006 Semantic Technology Conference
Bringing mobile phone applications to a new level – Usage Examples
Bringing mobile phone applications to a new level - Overview
Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö
The First Semantic Technology Conference
Reserapport från "Open Forum on Metadata Registries"
Kategorier
Artikel
- Redovisning Nicklas Lundblad 
- Accountability and Responsibility in e-Government 
- To Regulate Or Not To Regulate ? E-government, Administrative Law and Change 
- Medborgarmötet i nätverksförvaltningen: Ansvar och ansvarsfördelning 
- Noise Wars 
- Next generation Trusted Third Parties 
- "Privacy in a noise society" 
- Artikel från IFIPs e-handelskonferens 2002 


Bibliotek
- Lessigs senaste bok om upphovsrätt att ladda ned 
- SISU-rapport om IPR från 1998 


Forelasning
- Sökmotorernas framtid 
- IT och etik 
- Nicklas Lundblad föreläser om informationsarkitekturer 23.3 


Kommentar
- Årsredovisning Gustaf Johnssén 


Nyhet
- E-society samarbetar! 
- Härmed öppnas officiellt webbplatsen e-society 


Rapport
- Stig Berild: Tjänstearkitekturer 
- Stig Berild: Verksamhetstjänster 
- 2006 Semantic Technology Conference 
- Bringing mobile phone applications to a new level – Usage Examples 
- Bringing mobile phone applications to a new level - Overview 
- Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö 
- The First Semantic Technology Conference  
- Reserapport från "Open Forum on Metadata Registries" 
- Open Forum on Metadata Registries - some thoughts 
- Exponering av myndigheters serviceutbud, en samlad ansats 
- Några intryck från konferensen EDOC 2004 
- A Conceptual Model Driven Semantic Web 
- UDDI-kokar soppa på en spik? 
- UDDI-ett par år senare 
- Semantic Web - en översikt 
- 1st European Semantic Web Symposium - en konferensrapport 
- Synpunkter på modellering av begrepp och termer 
- Web Services-fakta och synpunkter 
- Begreppsmodelleringsdriven informationssamverkan - exponeringsansats 
- Begreppsmodelldriven informationssamverkan - utbytesansats 
- Begreppsmodelldriven informationssamverkan - databasansats 
- Geografisk information - Beskrivningsspråk för begreppsmodellering 
- Conceptual modeling - some thoughts 
- Mycket 'meta' är det 
- Metadata - What, When, How, Why? 
- Metadata-Vad, När, Hur, Varför? 
- Tema informationssamverkan - Rapportserieöversikt 
- XML Schema - en översikt 
- Termen "tjänst" - några perspektiv 
- Generella verksamhetstjänster - finns dom? 
- Att utveckla tjänster - lättare sagt än gjort? 


Seminarium
- Den Semantiska Webben - en översikt 


Syndicate this site (XML)

Syndikera (XML)
Drivs av
Movable Type 2.51