April 02, 2004

E-society samarbetar!

E-society samarbetar med Serviam-projektet genom att delta i planering, skriva rapporter och delta i seminarier.

Serviam drivs av Dataföreningen med stöd av Vinnova och tio deltagande företag/organisationer. Forskningsinriktningen representeras av KTH/SU Data och systemvetenskap samt Högskolan i Skövde.

Serviam har identifierat Web Services som en ny teknik av stor betydelse för svenska IT-användare, både inom offentlig förvaltning och näringsliv. Tekniken bör påverka organisationernas planering och resursanvändning både på kort och på lång sikt. Projektet kommer därför att belysa intressanta frågeställningar och lösningar inom de olika skikten i Web Servicesramverket. Syftet är att de deltagande organisationerna i nätverket gemensamt ska bygga upp värdefull kunskap inom området.

Mer information om Serviam finns att läsa på projektets webbplats www.serviam.se.

Posted by stig at April 2, 2004 02:35 PM
Comments
Post a comment