December 12, 2004

Den Semantiska Webben - en översikt

Ljusbilder från ett semantic web seminarium som genomfördes i Linköping den 25 oktober 2004.

Ladda ner här

Posted by stig at December 12, 2004 05:06 PM