August 19, 2005

Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö

Rapporten innehåller de mest intressanta kapitlen ur det projektförslag ”Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö – SME-Ask” som inlämnades till Vinnovas utlysning ”Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster (GRO)” hösten 2004. Vinnova fick in 127 projektförslag. 15 av dessa valdes ut för vidare utvärdering. SME-Ask var ett av dessa. Av de 15 valdes i en andra utvärderingsomgång slutligen de 5 projektförslag som skulle få anslag. SME-Ask fanns tyvärr inte med bland de 5. Dock är det initiativtagarnas fulla övertygelse om att orsaken snarare låg i vissa oklarheter kring genomförande än i den presenterade projektidén. Projektidén har därför bedömts värd att presentera för en bredare krets. Kanske kan den inspirera någon till vidareutveckling?

Huvudsakliga initiativtagare till projektförslaget var Cecilia Katzeff, Interactive Institute och Stig Berild, Santa Anna IT Research Institute. Bland aktivt medverkande kan även nämnas Nicklas Lundblad, Stockholms e-Handelskammare och Eriks Sneiders, Askology.


Download file

Posted by stig at August 19, 2005 11:33 AM
Comments
Post a comment