September 02, 2004

Sökmotorernas framtid

Nicklas Lundblad höll i dag en föreläsning om sökmotorer och juridik. Föreläsningen finns i arbetspapperformat här.

Posted by nicklas at 10:36 PM | Comments (0)

April 26, 2004

IT och etik

I april i år höll Nicklas Lundblad en föreläsning på Stockholms Handelshögskola om IT & etik. Föreläsningen finns i utkast här och bilderna här.

Posted by nicklas at 06:26 AM | Comments (0)

March 20, 2004

Nicklas Lundblad föreläser om informationsarkitekturer 23.3

Inom kursen A Design for Complex Information föreläser Nicklas Lundblad om informationsarkitekturer ifrån ett samhällsvetenskapligt/informatiskt perspektiv. Föreläsningen kommer att läggas upp här när den har hållits.

Posted by nicklas at 02:22 PM | Comments (0)