March 03, 2004

Videovåld?

Den som såg dokumentären om videovåld på TV4 bör nog ta del av intressanta fakta här.

ESA är en industriorganisation, men du behöver inte tro på deras data. Be helt enkelt om data som visar på motsatsen till detta: att våldsbrott bland unga minskat sedan början av 1990-talet samtidigt som datorspelsförsäljningen fördubblats. Den som påstår att datorspel orsakar våld borde alltså behöva visa att minskningen skulle ha varit större om inte datorspelen varit.

Fair-Play, som också listar forskning, glömmer intressant nog bort Jonathan Freedmans metastudie om datorspelsforskningen, som avslutas med orden: "For the moment, however, there is no such work and no scientific reason to believe that violent video games have bad effects on children or on adults, and certainly none to indicate that such games constitute a public health risk."

Posted by nicklas at March 3, 2004 10:36 PM